Köp biljetter

Köp förköp och spara pengar

Privat

Early Bird

31/3 kl. 18.00-1/5 kl. 18.00

 

Vuxen

Ungdom

Fre 28/6

725:-

430:-

Lör 29/6

725:-

430:-

2-dagars

1350:-

800:-

Köp biljett

Spring Bird

1/5 kl. 18.00-14/6 kl. 18.00

 

VUXEN

UNGDOM

Fre 28/6

825:-

475:-

Lör 29/6

825:-

475:-

2-dagars

1550:-

880:-

Köp biljett

Warm Bird

14/6 kl. 18.00-24/6 kl. 18.00

 

VUXEN

UNGDOM

Fre 28/6

895:-

575:-

Lör 29/6

895:-

575:-

2-dagars

1650:-

1000:-

Köp biljett

Summer Bird

24/6 kl. 18.00-28/6 kl. 19.00

 

VUXEN

UNGDOM

Fre 28/6

995:-

645:-

Lör 29/6

995:-

645:-

2-dagars

1800:-

1100:-

Köp biljett

Entré

Fredag 28/6   |   Lördag 29/6

 

VUXEN

UNGDOM

Fre 28/6

1050:-

745:-

Lör 29/6

1050:-

745:-

Köp biljett

Företagsbiljetter

** Serviceavgift ingår i biljettpriset.
** Inställd artist ger ej pengarna tillbaka!

Fredag 28/6

31/3 kl. 10.00 – 21/6 kl. 18.00

750:-

Köp biljett

Lördag 29/6

31/3 kl. 10.00 – 21/6 kl. 18.00

750:-

Köp biljett

2-dagars

31/3 kl. 10.00 – 21/6 kl. 18.00

1400:-

Köp biljett

Valfri dag

31/3 kl. 10.00 – 21/6 kl. 18.00

850:-

Köp biljett

Biljettinformation

Summertime 2024 ÄR KONTANTFRI I ENTRÉN så vi tar bara kort & Swish!

Vi råder er köpare att köpa biljetter till SUMMERTIME via vårt biljettsystem alternativt summertime.nu eller artistkontoret.se samt Skellefteå Turistcenter och inte via andra kanaler då det idag tyvärr finns alltför många oseriösa biljettkanaler på andrahandsmarknaden.

Entrépris vid grind

Festivalområdet är ej entrébelagt dagtid samt torsdag kväll den 27 juni!

Fredag 28 juni och lördag 29 juni öppnar entréerna kl. 19.00. Du kan självklart lösa entré vid grind men du sparar pengar om du köper förköp.

Vid entrén

Om du köpt din biljett via vårt biljettsystem tar du med din utskrivna / hemskickade biljett till Summertime:s entré. I entrén kommer biljettens streckkod att läsas av och du får ditt armband efter att biljetten godkänts. Enkelt och snabbt!

Koden är endast giltig första gången den avläses och det går inte att komma in fler gånger på samma biljett. Kopierade biljetter kommer att upptäckas av vårt entrésystem och innehavaren kommer att nekas inträde. Misstänkta bedrägerier kommer att polisanmälas.

E-biljetter

För att köpa en elektronisk biljett till Summertime via Ticketmaster behöver du ett VISA eller Mastercard. Har du inte något av de korten kan du köpa biljett genom att du sätter in pengar till vårt biljettsystem via bankgiro eller betala via internetbank (Nordea, Handelsbanken och Swedbank). När du genomfört ditt köp via nätet kommer en länk att mailas till dig och via den länken kan du ladda ner din biljett.

Vill du inte få biljetten mailad till dig kan du även få biljetten levererad till dig per post mot en kostnad. Biljetten kommer i form av en PDF-fil och du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att öppna filen.

Borttappad / förstörd biljett

Tack vare den unika streckkoden på biljetten så är din festivalupplevelse inte förstörd om du råkar ha sönder din biljett. Det är bara att skriva ut PDF-filen en gång till. Om du råkar tappa bort din utskrivna biljett kan du kontakta vårt biljettsystem och uppge ditt referensnummer så hjälper dem dig med en ny biljett, så länge den ursprungliga biljetten inte blivit inscannad.

Som kund är du ansvarig att kontrollera att datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning, du är även ansvarig att kontrollera om något har ändrats inför evenemanget. Köpt biljett återlöses ej, inte heller byten mot annan biljett.
Har du frågor, så ber vi dig kontakta kundtjänst hos vårt biljettsystem.

Serviceavgift ingår i priset på alla förköpsbiljetter.

Inställd artist ger ej pengarna tillbaka!

Biljettvillkor

  • Ungdom 0-9 år fri entré i målsmans sällskap.
  • Ungdom 10-14 år måste gå i målsmans sällskap för att beträda området, ungdomspriser gäller.
  • Ungdom 15-17 år får beträda området utan målsman, ungdomspriser gäller.
  • Vuxenbiljett gäller från 18 år.
  • Inställd konsert/artist ger ej pengarna tillbaka!

När det gäller Corona så följer vi regeringens och folkhälsomyndighetens krav. Om konserten eller festivalen blir inställd så gäller din biljett till konserten/festivalen nästa år. Du har också möjlighet att återlösa din biljett och få pengarna tillbaka, med avdrag för ev. kostnader för förköp och liknande.

  • Förköpsbiljetterna är rabatterade och finns i begränsat antal.
  • Biljetten är en värdehandling och scannas i entrén, vilket gör att den bara kan användas en gång!
  • Biljetterna byts mot armband i förväg eller i entrén.
  • Ta med giltigt leg!
  • Kom i tid!

Om du råkar tappa bort din utskrivna biljett kan du kontakta vårt biljettsystem och uppge ditt referensnummer så hjälper dem dig med en ny biljett, så länge den ursprungliga biljetten inte blivit inscannad.

Var rädd om din biljett!

Var noga med att hantera din biljett, PDF-fil och ditt referensnummer försiktigt!

Biljetten är en värdehandling och förlorad biljett återlöses ej!

Vid inställt evenemang

Mellan biljettköpare och arrangör gäller följande villkor vid inställt evenemang

Vid inställt evenemang behöver biljettköparen inte göra något för att återbetalning ska ske. Arrangören kommer att återbetala köpta biljetter senast 30 dagar efter det att arrangören meddelat att evenemanget har ställts in till den e-postadress som angetts vid köpet. Utbetalning kommer av säkerhetsskäl endast göras till det kort eller konto som använts då biljetten betalades. De service- /distributionsavgifter som betalats i samband med biljettköp återbetalas inte.

Uppskjutet evenemang

Om ett evenemang skjuts upp kommer Arrangören inom 14 dagar meddela detta till den e-postadress som angetts vid köpet. Köpt biljett gäller till det nya datumet och om biljettköparen vill behålla sin biljett behöver den inte göra något. Om biljettköparen inte vill behålla biljetten har den 14 dagar på sig att meddela Arrangören att den önskar återköp. Utbetalning kommer av säkerhetsskäl endast göras till det kort eller konto som använts då biljetten betalades. De service /distributionsavgifter som betalats i samband med biljettköp återbetalas inte.

Flyttat evenemang

Arrangören har rätt att flytta evenemanget till annan likvärdig spelplats inom samma stad eller ort om inte huvudinnehållet eller biljettköparens platser väsentlig förändras. Meddelande om ny spelplats kommer att skickas till den e-postadress som angetts vid köpet.

Ändrat evenemang

Arrangören har rätt att genomföra förändringar av evenemanget, men biljettköparen har rätt till återköp av biljett om evenemangets väsentligt förändras.

Ändrad festival

För festivaler gäller inte rätt till återköp av biljett om Arrangören ändrar det artistiska innehållet, programmet eller festivalens upplägg.

Ensembleföreställning

För ensembleföreställning gäller att Arrangör har rätt att förändra det artistiska innehållet, men biljettköparen har rätt till återköp av biljett om evenemanget väsentligt förändras.

Om evenemangets genomförande

Om Arrangör måste ställa in evenemanget (helt eller delvis), om det avbryts eller det måste flyttas till annan tidpunkt eller annan dag på grund av någon omständighet som Arrangören inte kan påverka är Arrangörens skyldigheter begränsande till vad som följer av dessa villkor. Arrangören är aldrig skyldig att ersätta biljettköparen för direkta-, indirekta- eller följdskador som till exempel boendekostnader, matkostnader, reskostnader eller utebliven lön i samband med att Arrangören på grund av händelse utanför Arrangörens kontroll måste ställa in (helt eller delvis), byta spelplats eller flytta evenemanget till annan tidpunkt eller annan dag.

Detsamma gäller om du som besökare av befogad anledning nekats entré eller avhyst från evenemanget (exempel på befogad anledning är om biljettköparen utgör en risk för sig själv och andra besökare; om biljettköparen är under påverkan av alkohol eller droger eller om den har vägrat att genomgå säkerhetskontroll).

Force majeure

Om det inträffar händelser som Arrangör inte kan påverka och som förhindrar eller väsentligt försvårar för denne från att genomföra evenemanget är Arrangören befriad från skyldigheter att genomföra evenemanget. Exempel på sådana händelser är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet och som Arrangör inte rimligen kan påverka.

sv_SESvenska